Sidoströmshydrolys och biologisk fosforavskiljning på svenska avloppsreningsverk

Projektet har sammanställt och utvärderat drifterfarenheter från svenska avloppsreningsverk som använder sidoströmshydrolys för biologisk fosforrening och intern produktion av kolkälla. Syftet var att ta fram riktlinjer för dimensionering, drift och uppföljning.

Tipsrapportlista

Scroll to Top