Silver i produktkedjan: Från konsumentvaror till avloppsslam med aktörsperspektiv

En undersökning av silver i konsumentprodukter, marknaden för dito, aktuell forskning, lagar och regler, aktörspositioner samt konsekvenser för VA-branschen. Arbetet bygger på litteraturstudier och intervjuer.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2012-18
Utgivningsår: 2012

Scroll to Top