Simulering av hydrologin

kr

– inom urbana områden.
Metodikmanual – MouseNAM

VA-Forsk rapport 1993-04.
Rapporten presenterar ett nytt modellkoncept, MouseNAM, som tar hänsyn till både snabb avrinning från hårdgjorda ytor och trög avrinning orsakad av exempelvis grundvattenläckage. Praktiska erfarenheter från genomförda studier redovisas och exempel på intressanta användningsområden ges.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1993-04
Utgivningsår: 1993

Scroll to Top