Skadefall på nylagda betongledningar

kr

VA-Forsk rapport 1992-12.
En genomgång har företagits av ett antal skadefall på nylagda avloppsledningar av betong. Skadorna har analyserats för att finna orsaker och ansvarig part för skadorna.

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-12
Utgivningsår: 1992

Scroll to Top