Slamspridning på åkermark

kr

VA-Forsk rapport 1993-06.
Rapport från tio års fältförsök med slamspridning på åkermark i sydvästra Skåne (1981-1991). Studien redovisar effekter på mark och gröda avseende näringsämnen, tungmetaller, organiska miljöstörande ämnen, marklevande organismer (maskar och mikrobiologi) samt grödans utveckling.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1993-06
Utgivningsår: 1993

Scroll to Top