Slamspridning på åkermark – Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981–2014

Resultat från två långliggande fältförsök där effekterna av slamspridning på åkermark studeras. Projektet är unikt och fältförsöken har pågått sedan år 1981. Effekter har alla år undersökt både i mark och i växtdelar. Resultaten pekar entydigt på att slamspridning inte påverkar växternas upptag av metaller.
Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_Hushallningssallskapet2015-17
Utgivningsår: 2016

Scroll to Top