Slamspridning på åkermark

Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981-1997.

Rapporten beskriver sexton års fältförsök med slamspridning på åkermark i sydvästra Skåne (1981-1997). Studien redovisar effekter på mark och gröda avseende näringsämnen, tungmetaller, organiska miljöstörande ämnen och dess nedbrytning, marklevande organismer (maskar och mikrobiologi) samt grödans utveckling.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Ladda ner del 3 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-22
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top