Slutrapport för DRICKS programperioderna 2018-2020 och 2021

Från råvatten till tappkran. Att leverera säkert dricksvatten, och i tillräcklig mängd, är en stor och viktig samhällsutmaning som kräver utbildning, hållbara tekniklösningar och strukturerade riskanalyser.

De stora och medialt uppmärksammade vattenburna sjukdomsutbrotten i Sverige under 2010-2011 visade på behovet av att svenska dricksvattenproducenter kan genomföra strukturerade riskanalyser. DRICKS arbetar med att tillgängliggöra dessa verktyg samt att informera och utbilda vattenbranschen.

DRICKS utvecklar och sprider tillämpad kunskap kring dricksvattenfrågor genom att lösa aktuella och långsiktiga utmaningar. Många av forskningsområdena bidrar med kunskap om vilka anpassningar som behöver genomföras i vattenförsörjningssystemet till följd av bland annat pågående klimatförändringar. Arbetet präglas av hög vetenskaplighet och i god och nära samverkan med dricksvattenbranschen.

Verksamheten inom DRICKS olika delområden innefattar forskning och verksamhet kopplat till hela dricksvattensystemet – från råvatten till tappkran. Under denna projektperiod, 2018-2021, har en fortsatt integrering av forskning i samverkan med branschen utvecklats.

 

Övrig information

Artikelnummer: C_Slutrapport-programperioderna_DRICKS
Utgivningsår: 2022

Rulla till toppen