Slutrapport VA-kluster Mälardalen 2016-2018

VA-kluster Mälardalen är ett forsknings- och utbildningskluster inom vatten- och avloppsområdet. Denna slutrapport för klustrets tredje verksamhetsperiod, 2016-2018, ger översiktlig information om verksamheten och vad ett regionalt forskningskluster inom VA-teknik kan innebära för dess medlemmar och för branschen i stort.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_VA-kluster_Malardalen_2016-2018
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen