Snösmältningspåverkan på avloppssystem inom urbana områden

VA-Forsk rapport 1996-07.

Rapporten beskriver tillämpning av analys på tillrinningen till sju avloppsverk fokuserat på snösmältningspåverkan. Tekniken för att formulera och verifiera en modellbeskrivning, ger exempel på problem med denna och anger förslag till lämpliga modifieringar.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-07
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top