Spårämnesförsök som undersökningsmetodik vid konstgjordgrundvattenbildning

VA-Forsk Rapport 1999-14
Rapporten beskriver försök med tre olika spårämnen i fyra vattenförsörjningsanläggningar baserade på konstgjord grundvattenbildning i bassänger. Det praktiska genomförandet av spårämnesförsök struktureras med hjälp av en checklista avseende underlagsmaterial och en principiell arbetsgång.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-14
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top