Strategier att reducera silver och vismut i urbant avloppsvatten

Silver och vismut är prioriterade enligt REVAQ. Genom en substansflödesanalys identifierades källor för dessa metaller till Henriksdals reningsverk i Stockholm, 2012. Källor motsvarande 56 % av uppmätt mängd silver och 49 % av uppmätt mängd vismut i slam kunde identifieras. Strategier för åtgärder diskuteras.

Övrig information

Författare: , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-10
Utgivningsår: 2014

Rulla till toppen