Syrgas i kombination med luftinblåsning

–vid pilotförsök med kväverening vid Västerås reningsverk

VA -Forsk rapport 1996-10.

Rapporten redovisar resultatet av pilotförsök med luft och rent syre vid biologisk kväverening.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1996-10
Utgivningsår: 1996

Scroll to Top