Täthet hos flänsförband mellan stora polyetenrör och ventiler – experimentell och numerisk studie

Flänsförband som förbinder plaströr till ventiler har analyserats. Fyra typer av packningar har använts. Åtdragningsnivån, som ger täthet, och relaxationen i förbandet har studerats experimentellt. Verifiering av täthet under 100 år har gjort numeriskt.
Tipsrapportlista

Övrig information

Scroll to Top