Termisk hydrolys vid Sundets biogasanläggning

Sundets biogasanläggning i Växjö rötar både slam från avloppsreningsverket och sedan några år också källsorterat matavfall. Regionens invånarantal ökar konstant och för att kunna hantera en ökande mängd material till anläggningen installerades 2014 en ny förbehandlingsteknik, s.k. termisk hydrolys (Cambi AS). Eftersom installationen är den första i sitt slag genomfördes en uppföljning/utvärdering av teknikens betydelse för att kunna hantera större mängder material och också nå högre gasproduktion. Även energibalans och effekten av förbehandlingen på processens mikrobiologi studerades. Rapporten beskriver denna utvärdering, som utfördes i samarbete mellan Växjö kommun, Cambi AS, SLU och RISE.
Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_Energiforsk2017-367
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top