The impact of infiltration and inflow on wastewater treatment plants

Av litteraturstudien framgår att tillskottsvatten är ett problem för drift, ekonomi och reningsresultat för många reningsverk men att kvantifieringen och regleringen varierar. I fallstudien, där 11 svenska reningsverk ingår, var medianflödet 250-500 l/P/d medan 99-percentilen för flödet varierade mellan 500 och 1500 l/P/d mellan reningsverken.

Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_VA-teknikSodra2016-06
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top