Tillämpad hydraulik för VA-ingenjörer

1 800 kr

Hydraulisk kunskap är nödvändig för att kunna rätt dimensionera de anläggningar som används inom vatten- och avloppsförsörjning. Grundläggande hydraulik ingår i ingenjörsutbildningar vid våra högskolor, men det saknas hydraulikböcker med tillämpningar inom VA-teknik. Vi har sett behovet av en mer tillämpad hydraulikbok för VA-ingenjörer. Boken innehåller många räkneexempel, tabeller och diagram, där många diagram är från laboratorieundersökningar utförda under första halvan av 1900-talet. Rapporter från dessa undersökningar är idag svåra att få tag i, varför vi velat delge dagens VA-ingenjörer dessa undersökningsresultat.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: U11
Utgivningsår: 2015

Rulla till toppen