Tillämpad reglerteknik och mikrobiologi i kommunala reningsverk (digital version)

1 200 kr

Ny version från maj 2019!
U10 ger grundkunskaper i reglerteknik och hur denna metodik kan användas i avloppsreningsverk. Vi har försökt att minimera användningen av matematik vid beskrivningen av reglertekniken vilket gör att alla bör kunna ta del av innehållet. Kompendiet har ett mikrobiologiskt perspektiv på aktivslamprocessen, vilket också sätter reglertekniken i ett sammanhang.

Detta är en digital version av U10, publikationen finns inte i tryckt version. Publikationen blir tillgänglig för nedladdning i kassan efter betalning och kommer också att mailas efter köpet till angiven mailadress. OBS – kolla gärna skärppostmappen i fall att publikationen hamnar där.

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: U10-digital
Utgivningsår: 2019

Rulla till toppen