Tillämpad reglerteknik och mikrobiologi i kommunala reningsverk

1 200 kr

U10 ger grundkunskaper i reglerteknik och hur denna metodik kan användas i avloppsreningsverk. Vi har försökt att minimera användningen av matematik vid beskrivningen av reglertekniken vilket gör att alla bör kunna ta del av innehållet. Kompendiet har ett mikrobiologiskt perspektiv på aktivslamprocessen, vilket också sätter reglertekniken i ett sammanhang.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: U10
Utgivningsår: 2010

Scroll to Top