Tillämpning av hydrologiska modeller i vattenplanering

VA-Forsk rapport 1999-13
Rapporten beskriver hur två datoriserade hydrologiska modeller – PHASE respektive MIKE SHE – testats som hjälpmedel vid planeringen av vattenresursen i Ljungbyåns flodområde. I mån av tillgång har data hämtats direkt från befintliga geografiska informationssystem. Fjärranalys har nyttjats för information om vegetation. Erfarenheter och synpunkter på modellerna som planeringshjälpmedel redovisas.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-13
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top