Tillfällig avstängning av plaströrsledningar genom sammanklämning – kunskapsläge

Kunskapsläge och nuvarande användning av tillfällig avstängning (squeeze-off) av plaströr för vatten och gas undersöktes genom en enkät samt en litteraturstudie. Studien gjordes för att undersöka under vilka förhållanden tekniken är säker. En begränsad, kompletterande serie av tester genomfördes också.

Övrig information

Scroll to Top