Torrötning av avvattnat rötslam vid termofil temperatur

Projektet har undersökt termofil torrötning av avvattnat rötslam med fokus på att studera processen som hygieniseringsbehandling. Resultaten visade på fullgod hygieniseringseffekt, ökad biogasproduktion med 6 % samt reducerade metanemissioner med 98 % jämfört med dagsläget. Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Artikelnummer: 2015-05

Scroll to Top