Trädrötter och avloppsledningar

–En fördjupad undersökning av rotproblem i nya avloppsledningar

VA-Fors rapport 1995-11.
I rapporten görs en genomgång av de förhållanden som har haft betydelse för rotinträngning i avloppsledningar lagda från slutet av 1970-talet och framåt.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1995-11
Utgivningsår: 1995

Scroll to Top