Trädrötter och ledningar – nya rön om rotinträngning i moderna VA-ledningar

Studier av rotinträngningar i moderna markavloppsrör av såväl betong- som plastmaterial visar att fogarna i dessa rör inte kan stå emot rotinträngning. Orsakerna till att rotinväxningen sker är för närvarande inte helt klarlagda

Övrig information

Ämnesområden:
Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2005-11

Scroll to Top