Trädrötter och ledningar

kr

VA-Forsk rapport 1992-14
l rapporten görs en genomgång av de förhållanden som har betydelse för inträngning av trädrötter i avloppsledningar. Olika möjligheter till förebyggande och avhjälpande insatser för att eliminera eller minska problemen diskuteras.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1992-14
Utgivningsår: 1992

Scroll to Top