Tryckslags inverkan på vattenledningsnät

Rapporten redovisar en undersökning av ett möjligt samband mellan rörskador och uttalade trycktrasienter i två kommunala vattenledningsnät. Det kan finnas ett samband- såsom t ex stora tryckskillnader vid stopp av pumpar vid vattenverk

VA-Forsk rapport 1998-02

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1998-02
Utgivningsår: 1998

Scroll to Top