Underlag för val av material i kontakt med dricksvatten

Ett underlag presenteras för framtagning av ett enkelt verktyg som kommer att underlätta valet av material för dricksvattenapplikationer. Arbetet baseras på tillgängliga utländska godkännandesystem och standarder. Rapporten fokuserar på de hygieniska aspekter och att undvika kontaminering av vattnet från materialen.

Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering. Reviderad version ersatte ursprunglig rapportversion i maj 2016.)

Scroll to Top