Undersökning av täthet hos flänsförband i grova plaströr med beräkningar och experiment

Resultaten visar att förbanden ska hålla tätt om rekommenderade monteringsprocedurer följs noga, särskilt vad avser åtdragning av skruvarna. Man finner att tidsberoende deformationer i plastmaterialet leder till en ojämn tryckfördelning i flänsytorna. Friktionen i skruvförbandet kan vid vissa kombinationer av ytbehandling och smörjning ge skruvkrafter som blir väsentligt lägre är vad som får ur formeln för sambandet mellan åtdragningsmoment och skruvkraft. Det är fördelaktigt med återdragning av förbandet efter någon dag.

Övrig information

Ämnesområden:
Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2011-17
Utgivningsår: 2011

Rulla till toppen