Uranrening av dricksvatten

I rapporten utreds förekomsten av uran i mark och vatten samt urans olika oxidiationstal och egenskaper i fast fas och i vattenlösning. Olika teorier om hur uran kan tas bort från dricksvatten presenteras och kända metoder utvärderas. Avlutningsvis ges även förslag på framtida forskningsbehov.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2007-12
Utgivningsår: 2007

Scroll to Top