Utsläpp av lustgas och metan från avloppssystem – en granskning av kunskapsläget

Denna rapport syntetiserar kunskapsläget för utsläpp av växthusgaserna lustgas (N2O) och metan (CH4) från avloppssystem. Slutsatsen är att utsläpp av metan och lustgas varierar kraftigt men kan utgöra en betydande del av ett avloppsreningsverks totala utsläpp av växthusgaser. Val av reningsprocess och driftsätt påverkar omfattningen av metan- och lustgasproduktion.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2013-11
Utgivningsår: 2013

Rulla till toppen