Utvärdering av enstegsprocess för deammonifikation

Enstegsprocess för deammonifikation studerades under 2006 och 2007. Med en hydraulisk uppehållstid på 1 dygn varierade avlägsnad kvävemängd från 0,8 till 2,6 g N m-2 d-1 svarande mot en kvävereduktion på 35-90 %.

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2008-18
Utgivningsår: 2008

Rulla till toppen