Utvärdering av filter i dagvattenbrunnar – en fältstudie i Nacka kommun

Utvärdering av dagvattenfilters reningsfunktion genomfördes med flödesproportionell provtagning under två år. Analyserna påvisade att reningseffekten inte var tillräcklig även om en generell minskning av totalhalter för metaller observerades.
Tipsrapportlista

(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Scroll to Top