Utvärdering av kortbetygsystem för TV-inspekterade avloppsledningar – förstudie

Fyra europeiska länders system för att betygsätta tv-inspekterade ledningar inklusive Sveriges system redovisas, tillsammans med resultatet från en enkätundersökning angående hur resultatet från tv-inspekterade ledningar hanteras hos ett 50-tal svenska ledningsägare.

Övrig information

Scroll to Top