Utvärdering av småskalig rening från läkemedelsrester i källsorterad urin

Syftet var att undersöka vilka av metoderna ozonering, behandling med biokol och enzymatisk nedbrytning som lämpar sig bäst för rening av urin från antibiotika. Metoderna studerades både teoretiskt och praktiskt i form av litteraturstudier respektive småskaliga reningsförsök.
_x000D_
Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: C_SLU2016-032
Utgivningsår: 2017

Scroll to Top