Utvärdering av VA-lösningar i ekobyar

Här redovisas erfarenheter av kompletterande va-lösningar, som urinseparering, markbäddar, biologiska minireningsverk m fl, i tretton svenska ekobyar. I rapporten görs även en systematisk jämförelse av kompletterande avloppslösngar i förhållande till två konventionella lösningar

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1997-01
Utgivningsår: 1997

Rulla till toppen