Utvärdering av VAVs läckagestatestik

VA-Forsk rapport 1995-10.
En utvärdering har företagits av VAVs statistik vad gäller förluster från svenska vattenledningsnät. Syftet med utvärderingen har varit att försöka identifiera förhållanden som kan ha betydelse för vattenläckagen strolek samt att jämföra situationen i olika kommuner.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1995-10
Utgivningsår: 1995

Scroll to Top