Utveckling av en biosensor för denitrifikationshämning

VA-Forsk Rapport 1999-07
Här beskrivs det arbete som gjorts för att kunna utforma en biosensor för hämningmätnig av denitrifikations processen. En relevant testbakterie har tagits fram och inledande hämningstester har utförts.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-07
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top