Utveckling av provningsmetod för elektromuffsvets

Dagens standardprovmetoder för elektrosvetsar bygger på en visuell och subjektiv bedömning av brottytan. En objektiv och kvantifierbar metod för att utvärdera kvaliteten hos svetsarna utvecklades, och inledande tester utfördes.
Tipsrapportlista

Övrig information

Författare: , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2016-20
Utgivningsår: 2016

Scroll to Top