VA-försörjning och avfallshantering i lokal Agenda 21 i Skåne – erfarenheter från 20 kommuner

VA-Forsk Rapport

Rapporten beskriver analys av erfarenheterna från 20 kommuner rörande hur VA och avfall kommit in i arbetet kring lokal Agenda 21.

Ladda ner del 1 av rapporten

Ladda ner del 2 av rapporten

Övrig information

Författare:
Utgivare:
Artikelnummer: 1999-08
Utgivningsår: 1999

Scroll to Top