VA-kluster Mälardalen verksamhetsberättelse 2022

VA-kluster Mälardalen är en del av Svenskt Vatten Utvecklings (SVU:s) satsning på projektprogram inom VA-forskning för högskolor och universitet. Syftet med högskolesatsningen är att samla en kritisk massa av forskare från akademi och institut ämnesmässigt och geografiskt för att säkerställa VA-organisationernas kompetens och kunskapsbehov på kort och lång sikt.

Klustret har under året startat upp sin femte programperiod (2022–2024) som beviljades av Svenskt vatten i december 2021. Under år 2022 har fokus i första hand varit att starta upp den nya programperioden med administrativa uppgifter, att initiera de nya HP-projekt som ingick i ansökan samt fortsätta och i vissa fall avsluta de projekt som drivs inom våra huvudsakliga forskningsområden A) System och reningstekniker med närings- och resursåterföring; B) Metodik, teknik och kunskap för uppströmsarbete och hållbara kretslopp; och C) Digitala tekniker för resurseffektiva avloppssystem.

Nytt för året har bland annat varit en satsning på regelbundna webbinarier för att öka kunskapsöverföringen mellan medlemsorganisationerna. Totalt lyckades klustret arrangera sex webbinarier. Mellan 30 och 60 personer deltog vid dessa tillfällen. Utöver webbinarierna har kunskapsöverföring också skett i form av presentationer i samband med vintermötet och internatet. Vid höstens internat märktes det tydligt att vi alla har saknat att träffas fysiskt efter två år av digitala träffar. Därför gavs mycket utrymme till nätverkande och diskussioner.

En annan nyhet är den förstärkta finansieringen som säkrades inför den innevarande programperioden. En stor del av medlen skulle gå till en utsedd kommunikatör för att förbättra vårt arbete målgruppsanpassad kommunikation. Uppstarten av detta fördröjdes av olika anledningar men vid utgången av 2022 hade arbetet initierats. 22 examensarbeten har examinerats under år 2022. Utöver ordinarie grundutbildning på lärosätena har klustret gett kurser för forskarstuderande och yrkesverksamma genom Vattenforskarskolan och Svenskt Vattens utbildningskatalog.

Två långvariga trotjänare har under året valt att lämna sina poster i VA-kluster Mälardalens styrgrupp respektive ledningsgrupp. Klustret vill därför rikta ett särskilt tack till Gustaf Olsson och Bengt Carlsson för deras insatser.

Övrig information

Artikelnummer: C-rapport-Malardalen22
Utgivningsår: 2023

Rulla till toppen