VA-ledningars kondition

VA-Forsk rapport 1994-01.
I rapporten redovisas preliminära resultat från en uppföljning av inrapporterade vattenläckor i sex svenska kommuner. Vidare redovisas erfarenheter av tidsförloppet för långsiktiga förändringar av avloppsledningars kondition.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 1994-01
Utgivningsår: 1994

Rulla till toppen