VA-Plan 2050 ”VA-samverkan i södra Dalarna”.

VA-Forsk Rapport 2000-11
Rapporten beskriver hur fem dalakommuner i samverkan arbetat fram ett övergripande verksamhetssystem för kommunal VA-verksamhet. Systemet kallas VA-PLAN 2050.

Övrig information

Scroll to Top