VA-Teknik Södra Årsrapport 2020

VA-teknik Södra har som huvudsyfte att hitta lösningar till framtidens utmaningar för svenska kommuner och vattentjänstbolag. Svaren ska hittas i en kombination av forskning, utveckling och utbildning. Samarbetet i klustret ska säkerställa att alla delar inom det VA-tekniska området utvecklas parallellt.

VA-teknik Södra skapades 2009 och är ett av fyra högskolekluster i Sverige med finansiering från Svenskt Vatten. Stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom avancerad avloppsvattenhantering var även under 2020 ledord för klustret.

Övrig information

Artikelnummer: C-VAteknik-sodra-2020
Utgivningsår: 2021

Rulla till toppen