Vägledning vid tillämpning av SS-EN 1717 VAV P88

600 kr

En viktig del i arbetet med att säkra dricksvattenkvaliteten är att vidta åtgärder så att dricksvattnet inte förorenas genom återströmning. Standarden SS-EN 1717 har stor betydelse för att säkra vattenkvaliten. Detta är en svensk vägledning till standarden som endast finns på engelska. Avsikten är att kommentera standardens text och underlätta läsandet i de delar som är av störst betydelse vid den praktiska tillämpningen.

Tillgänglighet: I lager

Övrig information

Utgivare:
Artikelnummer: P88
Utgivningsår: 2002

Rulla till toppen