Värdering av vatten- och avloppsledningsnät

I rapporten presenteras en modell för värdering av kvalitet och effektivitet i drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnät. Modellen omfattar de tre dimensionerna kvalitet-service-miljö, relativ kostnadseffektivitet samt långsiktighet.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2007-13
Utgivningsår: 2007

Scroll to Top