Värdering och utveckling av mätmetoder för bestämning av metanemissioner från biogasanläggningar – Litteraturstudie

I denna rapport delges resultat från litteraturstudier, marknadsundersökningar, intervjuer och studiebesök för att kartlägga metoder som tillämpas vid bestämning av metanutsläpp från öppna ytor, t.ex. vätskeytor, men även mark. Metoderna kan tillämpas vid biogasanläggningar och reningsverk.

Övrig information

Författare: , , , ,
Utgivare:
Artikelnummer: C AvfallSverige_U2011-18
Utgivningsår: 2011

Scroll to Top