Värderingsmodellen för VA-ledningsnät tillämpad på data från VASS 2006–2010

Värderingsmodellerna för såväl Service, kvalité och miljö, som kostnadseffektivitet är stabila och fullt användbara för jämförelser i större skala baserat på VASS-data. Det som brister är kvaliteten på indata, och då i första hand på ekonomisidan.

Övrig information

Författare: , ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2013-10
Utgivningsår: 2013

Rulla till toppen