Vattenbehandling genom återinfiltration i filterbäddar med skikt av krossad kalksten

Rapporten är en sammanställning och utvärdering av erfarenheter och behandlingsresultat från nio anläggningar där vattenbehandling sker genom återinfiltration i filterbäddar med inslag av krossad kalksten. Behandlingsmetoden syftar till att höja vattnets pH, alkalinitet och hårdhet på ett naturligt sätt. Därmed minskas hanteringen av kemikalier vid dricksvatten-produktionen. Anläggningarna är kostnadseffektiva ur drift- och underhållssynpunkt.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2003-06
Utgivningsår: 2003

Scroll to Top