Vegetationsetablering i rötslam vid efterbehandling av sandmagasin

Växters effekt på rötslam utlagt som täckskikt på gruvavfall har undersökts. Förmågan att etablera sig i rötslammet, samt att förhindra läckage av näring och metaller skilde sig mellan olika arter. Mest effektivt fungerade etablering av energigräs, som minskade läckage av näring och metaller utan att ackumulera höga metallhalter i skotten.

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2008-14
Utgivningsår: 2008

Rulla till toppen