Verifiera desinfektionseffekten med naturligt förekommande mikroorganismer

Desinfektionsförsök med klor respektive klor/klordioxid med vatten spikat med naturligt förekommande kolifager och vid varierande pH-förhållanden. Syftet har varit att hitta kolifager som kan användas som processindikatorer för att säkerställa desinfektionseffekten i dricksvattenverk. Tipsrapportlista
(OBS! Allmänpubliceras ca 3 mån. efter medlemspublicering)

Övrig information

Författare: ,
Utgivare:
Artikelnummer: 2014-24
Utgivningsår: 2014

Scroll to Top